Endelavevej 12

Set fra olietank ved Dansk Olie Genbrug mod Fjordparken. Den 30/9-2006. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble