Energiparken

Gnisten 14-20. Her opfører Domea Horsens og Dansk Boligbyg A/S 4 punkthuse med 60 boliger. Der bliver 28 almene familieboliger og 32 private boliger. 1. etape forventes færdig til indflytning i 4. kvartal 2018. Ligeledes oprettes 2 nye vejnavne. Etape 1 og 3 opføres ved Gnisten og etape 2 ved Lysbuen. Der blev holdt rejsegildeden 8. maj. Den 13/10-2018. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble