Erhvervsparken 38

Opført 1870. Om- Tilbygget 1970. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble