Eslundvej 28

Eslundvej 28. Enner by. Opført 1932. Billede fra maj 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble