Fabrikvej

Crome og Goldschmidts Fabrikker. Fra et af fyrrummene i C og G's Fabriker. Manden med skovlen siger lidt om størrelsen af fyret. Postkort Frank Miller.

bubble