Fabrikvej

Crome og Goldschmidts Fabrikker. Da det var færdigbehandlede varer der brændte gik der et stykke tid inden fabrikken havde noget at sælge. Det skønnes efter datidens opgørelse at det samlede tab på bygninger og invetar ville løbe op i ca. kr. 250.000. Postkort Frank Miller.

bubble