Fabrikvej

C & Gs Fabriker (Crome & Goldschmidts Fabriker A/S). Forarbejde før Vævning. Postkort Frank Miller.

bubble