Fabrikvej

Crome og Goldschmidts Fabriker set mod nordvest fra Fabrikvej, der er ved at få brolagt fortorvet eller vejen. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble