Farimagsvej 28

Farimagsvej 28. Enner by. Opført 1877. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble