Farimagsvej 34

Farimagsvej 34. Enner by. Opført 1885. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble