Frederiksgade

Billedet er taget mod øst. Læg mærke til de dybe render og gangbroerne. Alt spildevand blev ledt fra husene og helt ned til åen via disse render. Der må have en stank uden lige, specielt på varme sommerdage. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble