Frederiksgade

Frederiksgades nordlige side, set fra Solgården. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble