Frederiksgade

Frederiksgade set fra Nordre Kirkegårdsalle mod øst. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble