Frederiksgade

Del af Frederiksgades nordlige side. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble