Frederiksgade 13

Bjærgning fra vand. Udlåner Jørgen Fanø.

bubble