Frederiksgade 13

Overrækkelse med beviser for særlig indsats i krigsårene. Udlåner Jørgen Fanø.

bubble