Frederiksgade 13

Ophængt vogn, OPEL, 1948 Frederiksgade ses mod Vendersgade. Udlåner Jørgen Fanø.

bubble