Frederiksgade

Frederiksgade set mod øst, yderst til venstre ses slangetårnet. Brandstationen flyttede fra Rådhusgade til Frederiksgade i år 1900 og derefter til Åboulevarden i 1920. Læg mærke til de dybe rendestene. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble