Frederiksgade 33

Frederiksgade 33, ganske kort før nedrivning. Udlåner Hardy Sørensen.

bubble