Frederiksgade 39

Brdr. Nielsen set fra Stofas mast. Den 11/6-1988. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble