Frederiksgade

Frederiksgade set mod vest fra Hulvej. Købmand B. A. C, Østergaard drev forretning på hjørnet af sommerlystgade. Læg mærke til hvor langt huset til venstre ligger ud på vejen. Huset er i dag revet ned. Postkort Frank Miller.

bubble