Frederiksgade 71

Her drev bagermester Ejn. Th. Nielsen bagerforretning, iflg. vejviser og skattebøger fra bygningens opførelsesår 1920 og frem til 1932. Iflg. skattebogen 1932-33 er det Bagermester Har. Clausen der driver forretning her. Ingen i 1933-34. I vejviseren 1938 er det nu Bagermester Jens D. Jørgensen der ejer forretningen.Kortet er stemplet i nov. 1919 og viser formentlig bagerparret i døråbningen under istandsættelse af forretningen.Læg mærke til at fortorvet endnu ikke er færdigt. Postkort Frank Miller.

bubble