Frederiksgade

Del af Frederiksgade, set mod Hulvej. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble