Frederiksgade

Frederiksgade set fra Gormsgade mos øst. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble