Frivangsallè 15

Opført 1927. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble