Frivangsallè 3

Opført 1932. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble