Frivangsallè 33

Opført 1936. Om- Tilbygget 1978. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble