Fugholm 17

Bødkergården. Set mod øst. Udlåner Frank Miller.

bubble