Fugholm 17

Set mod nordøst med Bødkergården tll højre i billedet. Udlåner Frank Miller.

bubble