Fugholm 17

Den gamle Bødkergård set fra gårdsiden med bødkeren Gustav Pallesen i vinduet. Postkort Frank Miller.

bubble