Fugholm 19

Opført 1858. Om- Tilbygget 1983. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble