Fugholm 20

Opført 1800. Om- Tilbygget 1871. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble