Fugholm

Set mod Åboulevarden. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble