Fugholm

Set mod Borgergade. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble