Fugholm

Set fra Borgergade. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble