Gersdorffsgade 2

Opført 1883. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble