Gersdorffsgade 3

Opført 1892. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble