Gl. Byvej 17

Gl. Byvej 17. Sejet by. Opført 1872. Om- Tilbygget 1966. Billede fra maj 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble