Glud

Glud Præstegaards Borggaard i Provstens Tid. Teksten i højre side skrevet med blyant er skrevet af Søren Knudsen selv. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble