Gothersgade

Model af Gartnervænget. Den 8/4-1988. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble