Gothersgade 3

Opført 1928. Billede fra maj 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble