Gothersgade 3

Opført 1928. Billede fra august 2005. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble