Gothersgade

Parti fra Gothersvej. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble