Grønlandsvej 1

Sundhedshuset set fra sømærket. Den 8/10-2011. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble