Havneallè 12

Opført 1884. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble