Havneallè 15

Opført 1895. Om- Tilbygget 1929. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble