Havneallè 17

Opført 1893. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble