Havneallè

Havnealle set fra havnen omkring 1905, set mod nord fra inderhavnen. Billedet er taget efter opfyldningen af åen. Cafe Tivoli lå bagved Toldboden. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble