Havneallè 23

Opført 1914. Billede fra august 2005. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble