Havneallè

Havneallé med Latinskolen set mod nordøst. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble